Facebook  Řezání - pálením kovových i nekovových materiálů na CO2 CNC Laseru, ale i kompletní zakázková výroba.
 
 

Vítejte na stránce Cut-Tech s.r.o.

 
         
 

Řezání, vypalování na CNC Laseru a zakázková kovovýroba.

 
 

Naší prioritou je nejen zajištění 100% kvality požadovaných výrobků, ale taktéž osobitý přístup ke klientovi, který je dle firemní filozofie nezbytný pro rychlost, správnost, kvalitu a celkové provedení Vámi požadované objednávky. Kontaktujte nás prosím.

 
         
 

CNC Řezání Laserem

  CNC Laser Bystronc 4020 s automatickou výměnou stolů  
 

Řezání na CNC Laseru funguje na principu pálení materiálů laserovým paprskem, který je tvořen v tak zvaném rezonátoru. V trubicích rezonátoru dochází k vybuzování elektronů aktivního plynu na vyšší energetickou úroveň pomocí elektrického výboje. Elektron se tak dostane na vyšší elektronovou vrstvu a při tom pohltí určitou energii. Při jeho následném „pádu“ na původní vrstvu se uvolní energie ve formě fotonu. Fotony v trubici putují mezi koncovými zrcadly rezonátoru, dokud paprsek nedosáhne dostatečné energie, aby prošel přes polopropustné zrcadlo. Svazek paprsku je na rozdíl od jiných světelných zdrojů velice koherentní (paprsek obsahuje světlo pouze dané vlnové délky u CO2 laseru je vlnová délka světla 10 700 nm a světlo tedy spadá do infračervené neviditelné oblasti) a má malé směrové úchylky Paprsek za polopropustným zrcadlem je dále ještě kruhově polarizován sadou konvexních a konkávních zrcadel.

sipka Více informací naleznete zde.

   
         
 

CNC Ohýbání na hydraulickém lisu

  CNC Ohýbání na hydraulickém lisu   
 

Ohýbání nebo také ohraňování je technologie soužící k trvalé deformaci/ohnutí plechů na požadovaný rozměr a tvar. Díky této technologii je možné z jednoho kusu plechu vytvořit prostorový objekt a vyhnou se tak například svařování více kusů plechů dohromady. Pro ohýbaní se používají ohraňovací lisy. Lisy mohou být hydraulické, mechanické nebo hybridní, kdy je k přiblížení beranu použit mechanický pohon a samotné lisování je provedeno hydraulicky. Hybridní lisy tak kombinují výhody obou typů: rychlost mechanických a přesnost a sílu hydraulických. Ohýbací nástroj je tvořen většinou spodní a horní částí. Spodní část má v sobě drážku ve tvaru v s vrcholovým úhlem o něco větším, než je maximální požadovaný úhel na výrobku. Horní část pak tvoří protikus. Plech sed umístí na spodní část nástroje a honí částí je vtlačen do drážky a ohnut. K ohýbání je třeba mít nástroj s rádiusem požadovaným na výrobku. Nejběžněji se používají velikosti vnitřních zaoblení ohybu stejné jako je tloušťka ohýbaného plechu. V ojedinělých případech za použití správného materiálu plechu je možné dosáhnout poloměrů ohybů menších.

sipka Více informací naleznete zde.

   
         
 

CNC elektroerozivní obrábění (drátořez)

     
 

Elektro erozivní obrábění také elektrojiskrové (drátové) je metoda obráběni materiálu pomoci kalibrovaného drátu nejčastěji o průměru 0,25 mm, tento drát je odebírá materiál z obrobku pomocí malých jisker. Hlavní výhoda této technologie je obrobitelnost velmi tvrdých materiálu bez působení sil (drát se obroku nedotýká), další výhodou je vysoká přesnost. Pro obrábění touto metodou je nutné, aby byl obrábění materiál elektricky vodivý. Při několikanásobném přejezdu – obráběním tzv. na čisto je možné dosáhnout přesnosti až 0,005 mm a zrcadlového lesku řezu.

sipka Více informací naleznete zde.

  CNC elektroerozivní obrábění - Mitsubishi FX10  
         
 

3D tisk

  3D tisk provádíme na 3D tiskárně Prusai3 MKII  
 

3D tisk je aditivní technologie, to znamená, že pro dosažení požadovaného tvaru výrobku se materiál neodebírá z polotovaru jako při klasické obrábění, ale o přidáváním materiálu na základní desku se „staví“ požadovaný výrobek. Existuje několik metod 3D tisku od nejjednodušších je metoda FDP (Fused deposition Modeling), kdy je materiál ve formě drátu o přesném průměru ohřevem přiveden do polotekutého stavu a následně nanesen tryskou na požadované místo kde se spojí s předchozí vrstvou a zchladne. Této metody se používá zejména při tisku z termoplastu např. PLA, ABS, PET, nylon atd.. V průmyslu a zejména v leteckém a zdravotním se používají metody práškové SLS (Selective Laser Sintering), jak název napovídá jedná se o spékání prášku laserem. Prášek většinou kovového materiálu je v ochranné atmosféře ve vrstvách nanášen na podložku a postupně v požadovaných místech spékán. Touto metodou je možné tisknout výrobky z nerezové oceli, hliníku, titanu či hořčíku. Touto metodou jsou vyráběné některé složité části například leteckých motorů nebo také kloubní a zubní náhrady. 3D je moderní technologie s vysokým využitím v oblasti prototypování či kusové výrobě.

sipka Více informací naleznete zde.

   
         
 

Cut-Tech s.r.o. - Zámečnické práce

Naše firma se kromě specializovaných CNC strojů zaměřuje i na klasické zámečnické práce, jsme schopni Vám dle technické dokumentace, případně návrhu realizovat kovové svařence a kompletní sestavy.

V kooperaci s našimi dodavateli jsme schopni zajistit lakování, žárové zinkování a jiné finální úpravy.

sipka Více informací naleznete zde.

  Cut-Tech s.r.o. - Zámečnické práce  
     
Řezání - pálením kovových i nekovových materiálů na CO2 CNC Laseru, ale i kompletní zakázková výroba.
         
Copyright © 2019 Cut-Tech s.r.o. Praha - MAPA WEBU - webmaster ZMORWARE