Facebook  Řezání - pálením kovových i nekovových materiálů na CO2 CNC Laseru, ale i kompletní zakázková výroba.
 
 

CNC Řezání Laserem

 
 

Řezání na CNC Laseru funguje na principu pálení materiálů laserovým paprskem, který je tvořen v tak zvaném rezonátoru. V trubicích rezonátoru dochází k vybuzování elektronů aktivního plynu na vyšší energetickou úroveň pomocí elektrického výboje. Elektron se tak dostane na vyšší elektronovou vrstvu a při tom pohltí určitou energii. Při jeho následném „pádu“ na původní vrstvu se uvolní energie ve formě fotonu. Fotony v trubici putují mezi koncovými zrcadly rezonátoru, dokud paprsek nedosáhne dostatečné energie, aby prošel přes polopropustné zrcadlo. Svazek paprsku je na rozdíl od jiných světelných zdrojů velice koherentní (paprsek obsahuje světlo pouze dané vlnové délky u CO2 laseru je vlnová délka světla 10 700 nm a světlo tedy spadá do infračervené neviditelné oblasti) a má malé směrové úchylky Paprsek za polopropustným zrcadlem je dále ještě kruhově polarizován sadou konvexních a konkávních zrcadel. Poté je pomocí měděních směrovacích zrcadel veden až k hlavě samotného laseru. Do této doby má svazek paprsku průměr cca 15 mm aby se přílišnou hustotou energie nepoškodila zrcadla. V řezací hlavě je svazek čočkou zaostřen do jednoho bodu (ohniska) o průměru několik a setin milimetru. Toto ohnisko se musí při řezání nacházet na vrchní nebo spodní straně řezaného materiálu. O tom. na jaké straně řezaného materiálu má být ohnisko, rozhoduje použitý procesní plyn. Úkolem procesního plynu je vyfouknout materiál roztavený laserovým paprskem z řezné spáry. Další funkce procesního plynu je např. v případě řezání korozivzdorné oceli ochránit řez před vzdušným kyslíkem a zabránit tak oxidaci. Proto se korozivzdorná ocel, pokud chceme mít čistý řez, řeže s procesním plynem dusíkem. Naopak při použití kyslíku na řezání černých plechu se kyslík částečně spaluje a zvyšuje tak výkon samotného laseru, je tek možné dosáhnout až trojnásobné řezné rychlosti.

 
         
 

CNC Řezání laserem - Bystronic ByLAS 4020

 

 

 
 

Hlavními výhodami toho druhu obrábění je vysoká řezná rychlost (až 18m/min), vysoká kvalita řezu pro tloušťky plechu do 15 mm, kolmost řezných hran a přesnost až v setinách milimetrů.

Naše firma disponuje CO2 CNC Laserem od firmy švýcarské firmy Bystronic o výkonu 2800W, se třemi výměnnými stoly a pracovním prostorem 4000 x 2000 mm.

Výkon Laseru:

Konstrukční ocel 20mm nerezová ocel 10mm hliník 6mm plast, dřevo, kámen… Ideální formát pro dodání podkladů jsou výkresy ve formátu DXF/DWG stačí i čitelný výkres "v ruce".

   
         
Řezání - pálením kovových i nekovových materiálů na CO2 CNC Laseru, ale i kompletní zakázková výroba.
         
Copyright © 2019 Cut-Tech s.r.o. Praha - MAPA WEBU - webmaster ZMORWARE